Samen staan we sterk! - Together we are strong!Nachrichten

Het belang van samenwerken is nu duidelijker dan ooit. Inmiddels hebben de Regout bedrijven de eerste mondkapjes ter beschikking gesteld aan de gezondheidszorg,
de volgende partij van 1.000 mondkapjes komt volgende week binnen en ook die zullen we ter beschikking stellen aan de gezondheidszorg.
We vragen iedereen die de middelen en mogelijkheid heeft de vitale beroepen te ondersteunen, en ook de samenleving waar mogelijk (lokaal) te ondersteunen.

Samen staan we sterk!

/

The importance of working together is now clearer than ever. In the meantime, the Regout companies have made the first face masks available to healthcare,
the next batch of 1,000 face masks will arrive next week and we will also make these available to healthcare.
We ask everyone who has the resources and opportunity to support the vital professions and also to support society (locally) where possible.

Together we are strong!

Teile diese Seite
Nachrichten
Fabrik | Teleskopschienen | Thomas Regout International B.V.